1919 Peace Regatta

AIF No 1 Crew

AIF No 1 Crew

Standing: Lieut-Col Norman Marshall, DSO, MC (coach), Lieut FA House (2), Lieut T McGill (3), Sergt AE Smedley (cox), Gunner AV Scott (4), Sergt AR Robb (bow), Lieut H Ross-Soden (substitute). Sitting: Major SA Middleton, DSO (6), Capt HC Disher (str), Gunner GW Mettam (7), Lieut H Hauenstein (5).